Σημείωση! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies

Παρακαλώ πατήστε I understand Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώ

Το 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του, δημιούργησε την τρέχουσα σελίδα με σκοπό να ενημερώσει, διευκολύνει και πληροφορήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου. 

Για συνέχεια στην πλοήγηση στην ιστοσελίδα, παρακαλώ πατήστε Κατανοώ

Α. Χαρακτηρισμός των απουσιών σε δικαιολογημένες-αδικαιολόγητες

Μια απουσία χαρακτηρίζεται:   

1) ακαταχώρητη όταν

i) προκύπτει από την συμμετοχή του μαθητή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου βάση αποφάσεων των αρμοδίων αρχών, ή του Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων,

 ii) γίνεται από μαθητή διαφορετικού θρησκεύματος σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, 

iii) σχετίζεται με μεταγραφή του μαθητή σε άλλο σχολείο, 

iv) οφείλεται σε απαλλαγές από συγκεκριμένα μαθήματα.  

2) δικαιολογημένη όταν, 

προσκομισθεί στο σχολείο ιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει την ασθένεια του μαθητή ή δικαιολογηθεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους β) και γ), 

διαφορετικά χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη. Ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει με ενυπόγραφη δήλωσή του στο σχολείο το πολύ 10 ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος και μέχρι 2 το πολύ συνεχόμενες ημέρες τη φορά.  Οποιαδήποτε δικαιολόγηση απουσιών πρέπει να γίνεται εντός 10 το πολύ ημερών από την επιστροφή του μαθητή. Μετά την παρέλευση των 10 ημερών η απουσία χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

Β. Όρια απουσιών – Συνέπειες   

α) Μαθητής /τρια με σύνολο απουσιών (δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες για όλο το έτος ) μέχρι 64 δεν έχει καμία συνέπεια. β) Μαθητής /τρια με σύνολο αδικαιολόγητων απουσιών μεγαλύτερο από 64 (για όλο το έτος) απορρίπτεται λόγω απουσιών. γ) Μαθητής /τρια με σύνολο απουσιών (για όλο το έτος) μεγαλύτερο από 64 και μέχρι το πολύ 114 δεν έχει καμία συνέπεια εφόσον ο γονέας ή ο κηδεμόνας δικαιολογήσει με τους τρόπους που έχουν προαναφερθεί όλες τις απουσίες που υπερβαίνουν τις 64, π.χ. αν έχει 114 απουσίες πρέπει να δικαιολογήσει τις 50 ενώ αν έχει 100 θα πρέπει να δικαιολογήσει τις 36. 
1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να ενημερώνεται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα υπεύθυνα για την φοίτηση του μαθητή.
2. Όταν ένας μαθητής συμπληρώσει τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες το σχολείο ενημερώνει τον γονέα ή κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή που στέλνεται από 1 έως 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μάη για το πρώτο 15νθήμερο του ίδιου μήνα.
3. Ο Σύλλογος των Καθηγητών αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών γιατρών και του ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος κατά την κρίση του. 
4. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά απουσιών καταχωρίζονται στο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του Σχολείου. 
5. Ο Γονέας - Κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μόνο όταν ο μαθητής απουσιάζει σε όλη την διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος του Σχολείου. 
6. Οι αυθαίρετες απουσίες σε ενδιάμεσες ώρες είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά. 
7. Απουσίες από μονοήμερες εκδρομές, επισκέψεις, αποστολές, συγκεντρώσεις του Σχολείου χωρίς την δικαιολόγηση τους από τον Γονέα - Κηδεμόνα ή την άδεια από τον Διευθυντή θεωρούνται αδικαιολόγητες. 
8. Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του Σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες λειτουργίας του και η χωρίς άδεια έξοδος των μαθητών από τους σχολικούς χώρους ελέγχεται πειθαρχικά. 
9. Εάν κάποιος μαθητής απουσιάσει από κάποιο μάθημα δεν απαλλάσσεται από την μελέτη, την προπαρασκευή ακόμη και την εξέταση στο μάθημα αυτό. 
10. Μαθητής που προσέρχεται με καθυστέρηση και κατά την κρίση του Διδάσκοντα δεν γίνεται δεκτός παίρνει αδικαιολόγητη απουσία.   

Γ) Μη προσέλευση στην πρωινή προσευχή 

Όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να βρίσκονται στην πρωινή προσευχή και δεν παραμένει κανείς εντός των αιθουσών εκτός από την περίπτωση που έχει πάρει άδεια από τον Διευθυντή για λόγους υγείας. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην πρωινή προσευχή και οι μαθητές άλλων θρησκευτικών δογμάτων και τούτο διότι μετά την προσευχή γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις από τον Διευθυντή. 

Δ) Απουσίες από συγκεντρώσεις

Μαθητές που απουσιάζουν από συγκεντρώσεις στο Αμφιθέατρο (ομιλίες, γιορτές) παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία /ες και ελέγχονται πειθαρχικά.
  
Ε) Ωριαίες αποβολές

Μαθητής ο οποίος παρενοχλεί το μάθημα και δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις του καθηγητή, αποβάλλεται από το μάθημα και χρεώνεται με αδικαιολόγητη απουσία. Επίσης με ωριαία αποβολή τιμωρούνται και οι μαθητές που τρώνε ή πίνουν ροφήματα και αναψυκτικά σε ώρα μαθήματος.