Σημείωση! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies

Παρακαλώ πατήστε I understand Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώ

Το 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του, δημιούργησε την τρέχουσα σελίδα με σκοπό να ενημερώσει, διευκολύνει και πληροφορήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου. 

Για συνέχεια στην πλοήγηση στην ιστοσελίδα, παρακαλώ πατήστε Κατανοώ

Το STEMpowering Youth είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που βασίζεται στην STEM εκπαίδευση για να φέρει τους μαθητές κοντά στις επιστήμες και την τεχνολογία, εξοπλίζοντας τους με δεξιότητες ανάλογες του αιώνα μας όπως είναι η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων. Αφορά μαθητές ηλικίας 13-16 ετών και εκπαιδευτικούς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας
Σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό SciCo- Επιστήμη Επικοινωνία, με την ακαδημαϊκή συμβολή του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής και την χρηματοδότηση του Ιδρύματος Vodafone
Από τον Φεβρουάριο του 2017 μέχρι σήμερα, το STEMpowering Youth έχει υλοποιήσει με επιτυχία τρεις κύκλους μαθημάτων στη Θράκη, στα Δωδεκάνησα, σε νησιά του Β.Α Αιγαίου και στην Κρήτη. Το πρόγραμμα Εστιάζει στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας που υπάρχουν ελάχιστες επιμορφωτικές ευκαιρίες, παρέχοντας τεχνογνωσία και εκπαιδευτικά εργαλεία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά το πέρας του προγράμματος.
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να συνδέσουν τις επιστήμες και την τεχνολογία με τη καθημερινή τους ζωή, να φανταστούν τρόπους με τους οποίους μπορούν να βελτιώσουν ή επιλύσουν κάποιο τοπικό πρόβλημα και με την υποστήριξη μας να το υλοποιήσουν.
Μέσω της STEM διδασκαλίας, οι νέοι μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο τις επιστήμες, δουλεύουν σε ομάδες και κατακτούν δεξιότητες όπως αυτή της επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργικότητας, επιχειρηματολογίας και κάνουν χρήση ψηφιακών εργαλείων για την επίτευξη των στόχων τους. Μέσα από τα μαθήματα οι νέοι έρχονται σε επαφή με τις εκθετικές μεθόδους τεχνολογίας (Exponential Technologies), διδάσκονται μέσω διαδραστικών εργαλείων και μαθαίνουν πώς να κάνουν τις ιδέες τους πράξη μέσω της Μηχανικής και του Προγραμματισμού
Ο κάθε κύκλος μαθημάτων έχει διάρκεια δέκα εβδομάδων (10 τρίωρα – 30 ώρες). Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο του σχολείου, εξωσχολικές ώρες, με κάθε τρίωρο μάθημα να αποτελείται από πρακτικό και θεωρητικό μέρος. Οι θεματικές που καλύπτονται είναι οι εξής: Αστρονομία και ψηφιακά διδακτικά σενάρια, Κατασκευές, Εικονική πραγματικότητα, Προγραμματισμός με Arduino, Internet of Τhings, Δημιουργία Αpp, τελικό πρότζεκτ.
Τα τελευταία μαθήματα αφιερώνονται στην υλοποίηση πρότζεκτ, όπου οι ομάδες των μαθητών φτιάχνουν καινοτόμες κατασκευές για να λύσουν κάποιο πρόβλημα της καθημερινότητας δείχνοντας έμπρακτα τις γνώσεις που απέκτησαν.
Οι κατασκευές αυτές συμμετέχουν σε Διαγωνισμό με δώρα επιβράβευσης επιμορφωτικού χαρακτήρα. Οι κατασκευές που διακρίνονται επικοινωνούνται τηλεοπτικά και διαδικτυακά, παρουσιάζονται σε συνέδρια ή εκδηλώσεις τεχνολογίας και επιστήμης, δίνοντας έτσι ευκαιρίες αναγνωσιμότητας στην εκάστοτε ομάδα και εκπαιδευτή.
Πέρα από την εκπαίδευση των μαθητών στόχος του προγράμματος να είναι παρέχει την κατάλληλη τεχνογνωσία στους εκπαιδευτικούς, για την εισαγωγή τους στην STEM εκπαίδευση, τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν και την εκμάθηση βασικών δραστηριοτήτων με Arduino. Έτσι δημιουργείται ένα δίκτυο εκπαιδευτικών που επιμορφώνεται και συνεργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. H oμάδα της SciCo παρέχει βοήθεια στον εκπαιδευτικό και κατεύθυνση σε ότι χρειαστεί για την οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα «STEMpowering Youth» υλοποιείται επίσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού Horizon έργου H2020 «Open Schools for Open Societies - OSOS» (Ένα Ανοιχτό σχολείο σε μια Ανοιχτή κοινωνία) από τον Μάιο του 2018. Εθνικός συντονιστής του έργου OSOS για την Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Αντικείμενο του έργου Η2020 είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM (Science Technology Engineering Mathematics). Το «Ανοικτό Σχολείο» έχει ως στόχο να αξιοποιήσει την εκπαιδευτική καινοτομία, τα εργαλεία της ανακαλυπτικής μάθησης, την τεχνολογία, τη διδασκαλία των φυσικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών για τη μελέτη και ψηλάφηση τοπικών ζητημάτων. Οι Διευθυντές και οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετέχουν στο OSOS, θα θέσουν και το δικό τους όραμα για το ανοικτό σχολείο, το οποίο θα κληθούν να υποστηρίξουν με τη δημιουργία πρωτότυπων μαθησιακών εμπειριών υποστηριζόμενων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.
Η κοινότητα του προγράμματος STEMpowering Youth στο ΟSOS:
https://www.google.com/url?hl=el&q=http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/stempowering-youth-open-schools-open-societies-
Videos του προγράμματος:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaGJBL6vCbm6YqGx1V9uJ_F9vckqKBytd&disable_polymer=true
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα:
1. http://scico.gr/activities/stempowering-youth/
2. http://scico.gr/stempowering-youth-οι-μαθητικές-κατασκευές-του-δεύτε/
3. http://scico.gr/οι-κατασκευες-του-γ-κυκλου/
4. http://scico.gr/ο-διαγωνισμός-καινοτομίας-του-stempowering-youth/
Λίγα λόγια για τους φορείς του προγράμματος :
Ο Μη Κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός Οργανισμός «Επιστήμη Επικοινωνία - SciCo» (από το Science Communication) ιδρύθηκε με σκοπό την καταπολέμηση του επιστημονικού αναλφαβητισμού στην Ελλάδα και στόχος της είναι να ενισχύσει την εικόνα του ερευνητή/επιστήμονα στην ελληνική κοινωνία και να ενημερώσει το κοινό για θέματα που αφορούν τις επιστήμες στην καθημερινότητα. Η SciCo αποτελείται από μια ομάδα επιστημόνων, ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών και τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί μια ποικιλία δράσεων για την επίτευξη των στόχων της (Εκπαιδευτικές Ημερίδες και Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ Επιστήμης, Εκπαιδευτικά Εργαστήρια μεγάλης ή μικρής διάρκειας σε Αθήνα και επαρχία).
Εδώ και 25 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση «Connecting for Good» να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί προγράμματα σε 27 διαφορετικές χώρες. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, συνεργαζόμενο με περισσότερους από 70 οργανισμούς και φορείς της χώρας. Έχει υποστηρίξει δράσεις και προγράμματα για την κάλυψη σημαντικών, πάγιων και διαρκών αναγκών στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης με στόχο την επιμόρφωση, την κοινωνική επανένταξη και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Η Ελληνογερμανική Αγωγή έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή εταίρος σε δεκάδες επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα συνεργαζόμενη με σχολεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολογούνται, παρουσιάζονται σε συνέδρια και δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία εφαρμόζονται στη σχολική πράξη, συμπληρώνοντας και εμπλουτίζοντας την παραδοσιακή διδασκαλία.