Σημείωση! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies

Παρακαλώ πατήστε I understand Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώ

Το 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του, δημιούργησε την τρέχουσα σελίδα με σκοπό να ενημερώσει, διευκολύνει και πληροφορήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου. 

Για συνέχεια στην πλοήγηση στην ιστοσελίδα, παρακαλώ πατήστε Κατανοώ

Δικομματισμός

Ο δικομματισμός είναι ένα πολιτικό σύστημα, ιδίως στο πλαίσιο του δικομματικού συστήματος, για χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο οποίο αντίπαλα πολιτικά κόμματα προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος μέσω του συμβιβασμού, στη θεωρία. Αυτό είναι αντίθετο του κομματισμου, όπου ένα άτομο ή πολιτικό κόμμα μόνο τηρεί τα συμφέροντά του χωρίς συμβιβασμούς. Έχει συζητηθεί μεταξύ των πολιτικών θεωρητικών, ωστόσο, ότι στην πράξη, κάθε συμβαλλόμενο μέρος προκαταβάλλει την δική τους στην πολιτική ατζέντα σε βάρος του άλλου μέρους, εξαιτίας των αντικρουόμενων ιδεολογιών.