Σημείωση! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies

Παρακαλώ πατήστε I understand Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώ

Το 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του, δημιούργησε την τρέχουσα σελίδα με σκοπό να ενημερώσει, διευκολύνει και πληροφορήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου. 

Για συνέχεια στην πλοήγηση στην ιστοσελίδα, παρακαλώ πατήστε Κατανοώ

Αναρτητέο υλικό

Το υλικό που έχει αναρτηθεί όπως επίσης και αυτά που συνεχίζουν να αναρτώνται στον ιστότοπο του 1ου Γυμνασίου Κέρκυρας είναι υλικό εγκε

κριμένο από το σύλλογο του 1ου Γυμνασίου Κέρκυρας.

Για οποιοδήποτε υλικό αναφέρεται στην ιστοσελίδα και είναι στην ουσία σύνδεσμος που αναφέρεται σε ξένη με την παρούσα ιστοσελίδα, δεν φέρει ευθύνη το Σχολείο μας.

Το 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας είναι από τα λίγα Σχολεία στην Ελλάδα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ασφαλή σχετικά με το εσωτερικό δίκτυο αλλά και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο